Hoe gebruik ik een broedmachine?

Het gebruik van een broedmachine kan variëren afhankelijk van het specifieke model dat je hebt. Over het algemeen volgen broedmachines echter een vergelijkbaar proces. Hier zijn de algemene stappen voor het gebruik van een broedmachine:

 1. Plaatsing van de broedmachine: Zoek een geschikte locatie voor de broedmachine, weg van direct zonlicht en tocht. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de machine te openen en te controleren zonder de temperatuur en vochtigheid te verstoren.

 2. Voorbereiding van de broedmachine: Reinig de broedmachine grondig voordat je deze gaat gebruiken. Zorg ervoor dat alle onderdelen schoon en vrij van vuil zijn. Controleer ook of de waterbak gevuld is met water voor het handhaven van de juiste luchtvochtigheid.

 3. Instellen van de temperatuur en vochtigheid: Volg de instructies van de fabrikant om de gewenste temperatuur en vochtigheidsniveaus in te stellen. Dit kan variëren afhankelijk van het type eieren dat je wilt uitbroeden. Meestal kun je dit doen met behulp van de knoppen of digitale bedieningselementen op de broedmachine.

 4. Voorverwarming: Schakel de broedmachine in en laat deze voorverwarmen tot de gewenste temperatuur is bereikt. Dit duurt meestal een paar uur. Controleer regelmatig de temperatuur en vochtigheid om ervoor te zorgen dat ze binnen het gewenste bereik blijven.

 5. Plaatsing van de eieren: Plaats de eieren voorzichtig in de broedmachine. Zorg ervoor dat ze stabiel zijn en niet kunnen rollen of verschuiven tijdens het broedproces behoudens het draaien of keren vd eieren door de machine zelf als deze functie in de machine is opgenomen.

 6. Draaien van de eieren: Afhankelijk van je broedmachine moet je mogelijk de eieren handmatig of automatisch draaien. Het draaien van de eieren helpt bij een gelijkmatige ontwikkeling van de embryo's. Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor de juiste draaimethode en frequentie.

 7. Controle en onderhoud: Houd regelmatig de temperatuur, vochtigheid en andere parameters in de gaten. Controleer ook op eventuele defecten of problemen met de broedmachine. Reinig indien nodig de waterbak en voer eventuele onderhoudstaken uit zoals aanbevolen door de fabrikant.

 8. Broedperiode: Afhankelijk van het soort eieren dat je uitbroedt, kan de broedperiode variëren. Houd de broedmachine gesloten tijdens het broedproces, tenzij je de eieren draait of onderhoud uitvoert. Dit minimaliseert temperatuur- en vochtigheidsfluctuaties.

 9. Beëindiging van het broedproces: Na de broedperiode zullen de eieren uitkomen. Laat de kuikens echter nog een tijdje in de broedmachine om te drogen en sterker te worden voordat je ze verplaatst naar een geschikte leefomgeving.

Hoe neem ik de broedmachine in gebruik?

Om een broedmachine in gebruik te nemen, volg je over het algemeen deze stappen:

 1. Lees de handleiding: Begin altijd met het lezen van de handleiding van de broedmachine. Deze handleiding bevat belangrijke instructies en informatie specifiek voor jouw model broedmachine. Het kan variaties hebben in functies, bedieningselementen en instellingen.

 2. Reinig de broedmachine: Voordat je de broedmachine voor het eerst gebruikt, reinig je deze grondig om ervoor te zorgen dat hij vrij is van vuil, stof en bacteriën. Gebruik een mild reinigingsmiddel en water om alle onderdelen schoon te maken volgens de instructies in de handleiding. Spoel grondig af en droog goed af voordat je verdergaat.

 3. Plaats de broedmachine op een geschikte locatie: Kies een geschikte locatie voor de broedmachine, weg van direct zonlicht en tocht. Zorg ervoor dat er voldoende ruimte is om de machine te openen en te controleren zonder de temperatuur en vochtigheid te verstoren.

 4. Sluit de broedmachine aan: Sluit de broedmachine aan op een betrouwbaar stopcontact volgens de instructies in de handleiding. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de vereisten van de broedmachine. Controleer ook of de stroomschakelaar van de broedmachine is uitgeschakeld voordat je de stekker in het stopcontact steekt.

 5. Plaats de waterbak: Vul de waterbak van de broedmachine met schoon water volgens de aanwijzingen in de handleiding. De waterbak is verantwoordelijk voor het handhaven van de juiste luchtvochtigheid in de broedmachine.

 6. Instelparameters: Gebruik de bedieningselementen of het bedieningspaneel van de broedmachine om de gewenste temperatuur en vochtigheid in te stellen. Raadpleeg de handleiding voor de aanbevolen instellingen, omdat deze kunnen variëren afhankelijk van het type eieren dat je wilt uitbroeden. Stel de gewenste temperatuur in en geef de broedmachine tijd om op te warmen en de juiste temperatuur te bereiken.

 7. Test de broedmachine: Voordat je daadwerkelijk eieren plaatst, is het raadzaam om de broedmachine een paar dagen te laten draaien en te controleren of de temperatuur en vochtigheid consistent blijven binnen het gewenste bereik. Dit geeft je de kans om eventuele problemen op te sporen en aanpassingen te maken voordat je belangrijke eieren toevoegt.

 8. Plaats de eieren: Wanneer je tevreden bent met de temperatuur en vochtigheid, plaats je voorzichtig de eieren in de broedmachine. Zorg ervoor dat ze stabiel zijn en niet kunnen rollen of verschuiven tijdens het broedproces. Volg de instructies in de handleiding met betrekking tot het correct plaatsen van de eieren in de broedmachine.

 9. Start het broedproces: Sluit de broedmachine en laat deze draaien volgens de instructies in de handleiding. Zorg ervoor dat je regelmatig de temperatuur en vochtigheid controleert en aanpassingen maakt indien nodig.

 10. Volg het broedproces: Gedurende de broedperiode volg je de instructies in de handleiding met betrekking tot het draaien van de eieren, het controleren van de temperatuur en vochtigheid, en andere aanbevelingen voor het broedproces.

Het schouwen van de eieren

Men kan de eieren na circa 7 dagen schouwen. Bij lichte eieren ongeveer na 5 dagen en bij donkere eieren ongeveer na 9 dagen.
Het beste kan een orginele schouwlamp gebruikt worden. Is een ei bevrucht dan ziet men in het midden van het ei een kiem waar kleine adertjes van uit gaan.
Een onbevrucht ei is meestal helder. Schouwen is belangrijk, men krijgt ruimte in de broedmachine en de "vuile" eieren kunnen op tijd uit de broedmachine worden genomen.
Ook is het zinvol om de eieren een week voor de uitkomst nog een keer te schouwen om zeker te zijn dat er geen kiemen afgestorven zijn.

De uitkomst

3 Dagen voor de uitkomst legt u de eieren over van de rolhorden op de uitkomstlade.
Verhoog nu langzaam de luchtvochtigheid en open de broedmachine zo weinig mogelijk. Openen van de machine zorgt voor te lage vochtigheid waardoor de vliezen vd eieren verdrogen. De kuikens kunnen dan niet meer bewegen in het ei om de schil rondom weg te pikken. LET hier goed op!  Laat nu de temperatuur zakken tot 37,6 graden omdat de eigenwarmte van de eieren toeneemt.
Zijn de eerste kuikens uitgekomen wacht dan tot ze goed droog zijn.

zie verder onze andere blog over onder andere het opfokken of opvoeden van kuikens

© 2017 - 2024 iBought.nl | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel